ජංගම දුරකථන
0086-18931182796
අපව අමතන්න
0086-311-85355387
විද්යුත් තැපෑල
marketing@ximai.group

පුවත්